[ROM] (Android 6, Android 7) Firmware pre Huawei P9 a postup inštalácie do telefónu

hannihanni  
upraveno 17. September 2017 v Huawei P9
Tu nájdete všetky dostupné plné verzie firmware (full FW) pre telefóny Huawei P9 predávajúce sa v CZ/SK. Podotýkam, že sa nejedná o OTA aktualizácie, ale o plné verzie firmware, ktorými do telefónu nainštalujete kompletný firmware.

Upozorňujem, že tieto FW sú určené výhradne pre telefón Huawei P9, inštalácia do iného modelu môže spôsobiť znefunkčnenie prístroja. Neinštalujte do telefónu FW inej customizácie (Cxxx) ako je tá vaša. Po inštalácii FW inej customizácie sa vám v telefóne zmení customizácia na C900 a nebudete už ďalej dostávať na telefón OTA aktualizácie.

Firmware inštalujete na vlastné riziko!!!


====================
ANDROID 6 MARSHMALLOW
====================


Firmware C432 (CZ/SK voľný predaj)

Model EVA-L09 (single SIM, 3GB RAM, 32 GB ROM)

EVA-L09C432B136
Táto aktualizácia opravuje problémy súvisiace s nastavením e-mailu a prehrávaním hudby pomocou aplikácie Deezer, optimalizuje zobrazovanie používateľského rozhrania a vylepšuje stabilitu a zabezpečenie systému pomocou najnovších opráv zabezpečenia Google.
[Opravy]
Bol opravený problém s nesprávnym zobrazovaním niektorých položiek používateľského rozhrania.
Bol opravený problém nesprávneho zobrazovania názvov niektorých telekomunikačných operátorov.
Bol opravený problém, kedy sa pri nastavení systémového jazyka na poľštinu poloha v aplikácii Počasie zobrazovala v angličtine.
Bol opravený problém nemožnosti vytvoriť odkaz pre webovú stránku na domovskej obrazovke pri používaní prehliadača Google Chrome.
Bol opravený problém, kedy sa nezobrazuje žiadna správa o správe povolení, ak pri konfigurácii konta Exchange v aplikácii E-mail nastavíte server na možnosť outlook.office365.com. Bol opravený problém zastavenia a neobnovenia prehrávania hudby aplikáciou Deezer, ak dostanete správu a zariadenie je nastavené na režim vibrovania.
[Optimalizácie]
Bolo vylepšené zabezpečenie systému pomocou najnovších opráv zabezpečenia Google.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Pred aktualizáciou overte, že v telefóne nedošlo k získaniu prístupu do koreňového adresára a že je v ňom postačujúca pamäť.
2. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko a požiadajte o pomoc.
3. Rozloženie vašej domovskej obrazovky môže byť trochu ináč usporiadané.
https://uloz.to/!MXqY7HT4J0b6/eval09-c432b136-update-zip

EVA-L09C432B166
Táto aktualizácia umožňuje automatické pridávanie vodotlačí Leica na fotografie nasnímané v režime so širokouhlou clonou a opravuje niektoré problémy súvisiace s používateľskou skúsenosťou. 
[Novinky]
Bola pridaná funkcia, ktorá umožňuje vykonávanie NFC platieb, ak je obrazovka vypnutá a používate kartu SIM Vodafone. Bola pridaná funkcia, ktorá umožňuje automatické pridávanie vodotlačí na fotografie nasnímané v režime so širokouhlou clonou. [Opravy]
Bol opravený problém s nesprávnym zobrazovaním niektorých položiek používateľského rozhrania.
Bol opravený problém nemožnosti zdieľať fotografie po zdieľaní Wi-Fi hotspotu pomocou funkcie NFC.
Bol opravený problém, kedy pri prechode so zariadením do tmavého prostredia nedôjde k automatickej úprave jasu jeho obrazovky.
Bol opravený problém slabej kvality fotografií nasnímaných predným fotoaparátom v tmavom prostredí.
Bol opravený problém nemožnosti získať prístup k internetu pri zapnutí medzinárodného roamingu, ak je systémový jazyk nastavený na švajčiarsky jazyk.
Bol opravený problém, kedy sa zadané telefónne číslo a kontakt nezhodujú.
[Optimalizácie]
Bola optimalizovaná funkcia fotoaparátu, ktorá po skončení používania akéhokoľvek režimu umožňuje získanie prístupu do štandardného režimu.
Bola optimalizovaná kvalita obrazu pre fotografie nasnímané v režime so širokouhlou clonou.
Boli optimalizované ikony tretích strán, ktoré sú teraz zreteľnejšie.
Bolo optimalizované riešenie úspory elektrickej energie na dosiahnutie dlhšieho trvania pohotovostného režimu.
Bola zvýšená rýchlosť prijímania upozornení aplikácií.
Bolo zlepšené zabezpečenie systému pomocou najnovších opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
Boli optimalizované niektoré vopred nainštalované aplikácie, napríklad HiCare a News Republic.
Bolo pridané dialógové okno s presmerovaním na nastavenie spúšťača aplikácie Google. Aplikácia Súbory bola optimalizovaná odstránením dialógového okna zmluvy s používateľom.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Pred aktualizáciou overte, že v telefóne nedošlo k získaniu koreňového prístupu a že je v ňom dostatočná pamäť.
2. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
3. Rozloženie vašej domovskej obrazovky môže byť trochu ináč usporiadané.
4. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
https://uloz.to/!HAM08jRkJwW2/eva-l09c432b166-update-zip

EVA-L09C432B167
Vážený používateľ, táto aktualizácia vylepší fungovanie a stabilitu vášho zariadenia a poskytne vám lepší používateľský zážitok. Odporúčame vám, aby ste si ju nainštalovali. 
[Tipy týkajúce sa aktualizácie]
1. Pred aktualizáciou nesmie byť váš telefón rootovaný. Ak sa počas aktualizácie vyskytnú akékoľvek problémy, navštívte webové stránky podpory Huawei alebo o pomoc požiadajte miestne servisné stredisko.
2. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné údaje.
https://uloz.to/!mevWN3xTHUwy/eva-l09c432b167-update-zip
https://www.hidrive.strato.com/lnk/cJljFkPc

EVA-L09C432B170
Táto aktualizácia opravuje niekoľko problémov s cieľom zlepšiť vašu používateľskú skúsenosť.
[Opravy]
Bol opravený problém nemožnosti získať prístup na obrazovku nastavení spúšťača Google Now.
Bol opravený problém s nesprávnym zobrazovaním niektorých položiek používateľského rozhrania na niektorých obrazovkách.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Pred aktualizáciou overte, že v telefóne nedošlo k získaniu koreňového prístupu a že je v ňom dostatočná pamäť.
2. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
3. Rozloženie vašej domovskej obrazovky môže byť trochu ináč usporiadané.
4. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
https://uloz.to/!dDUKY3v2LCCv/eva-l09c432b170-update-zip

EVA-L09C432B180 s novou verziou EMUI 4.1.1
Táto aktualizácia pridáva funkciu tlače e-mailov a optimalizuje niekoľko funkcií a zobrazenie používateľského rozhrania.
[Novinky]
Bola pridaná funkcia tlače e-mailov.
Bola pridaná funkcia, ktorá umožňuje uložiť video so spomaleným pohybom ako nové video.
[Opravy]
Bol lokalizovaný text tlačidla týždenného prehľadu v kalendári.
Bol opravený problém s nesprávnym zobrazovaním niektorých položiek používateľského rozhrania.
[Optimalizácie]
Názov vášho zariadenia bol optimalizovaný, aby bol konzistentný so všetkými scenármi.
Boli optimalizované výzvy zobrazované po pripojení súpravy slúchadiel s mikrofónom.
V rozbaľovacej ponuke bolo optimalizovaných niekoľko odkazov.
Na domovskej obrazovke bolo optimalizovaných niekoľko ikon aplikácií.
Na obrazovke s kontaktmi boli optimalizované používateľské rozhrania.
Bola optimalizovaná metóda zadávania vstupov Huawei Swype.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
2. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
https://uloz.to/!agxDqgAC5M13/eva-l09c432b180-update-zip
https://www.hidrive.strato.com/lnk/ksljl8xN
https://drive.google.com/file/d/0B4b2dEm0P_xYcV9PMk9EWVhraWs

EVA-L09C432B182
Táto aktualizácia pridáva funkciu tlače e-mailov a optimalizuje niekoľko funkcií a zobrazenie používateľského rozhrania.
[Novinky]
Bola pridaná funkcia tlače e-mailov.
Bola pridaná funkcia, ktorá umožňuje uložiť video so spomaleným pohybom ako nové video.
[Opravy]
Bol lokalizovaný text tlačidla týždenného prehľadu v kalendári.
Bol opravený problém s nesprávnym zobrazovaním niektorých položiek používateľského rozhrania.
[Optimalizácie]
Názov vášho zariadenia bol optimalizovaný, aby bol konzistentný so všetkými scenármi.
Boli optimalizované výzvy zobrazované po pripojení súpravy slúchadiel s mikrofónom.
V rozbaľovacej ponuke bolo optimalizovaných niekoľko odkazov.
Na domovskej obrazovke bolo optimalizovaných niekoľko ikon aplikácií.
Na obrazovke s kontaktmi boli optimalizované používateľské rozhrania.
Bola optimalizovaná metóda zadávania vstupov Huawei Swype.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
2. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1079/g104/v63880/f1/full/update.zip
http://download-c.huawei.com/download/downloadCenter?downloadId=91706&version=358116&siteCode=cz
https://uloz.to/!5Twz3NJhr9Iw/eva-l09c432b182-update-zip
https://www.hidrive.strato.com/lnk/dJlDF6RR

EVA-L09C432B210
Táto aktualizácia pridáva funkciu tlače e-mailov a optimalizuje niekoľko funkcií a zobrazenie používateľského rozhrania. 
[Novinky]
Bola pridaná funkcia tlače e-mailov.
Bola pridaná funkcia, ktorá umožňuje uložiť video so spomaleným pohybom ako nové video.
[Opravy]
Bol lokalizovaný text tlačidla týždenného prehľadu v kalendári.
Bol opravený problém s nesprávnym zobrazovaním niektorých položiek používateľského rozhrania.
[Optimalizácie]
Názov vášho zariadenia bol optimalizovaný, aby bol konzistentný so všetkými scenármi.
Boli optimalizované výzvy zobrazované po pripojení súpravy slúchadiel s mikrofónom.
V rozbaľovacej ponuke bolo optimalizovaných niekoľko odkazov. Na domovskej obrazovke bolo optimalizovaných niekoľko ikon aplikácií.
Na obrazovke s kontaktmi boli optimalizované používateľské rozhrania.
Bola optimalizovaná metóda zadávania vstupov Huawei Swype.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
2. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1079/g104/v84045/f1/full/update.zip


Model EVA-L19 (dual SIM, 3GB RAM, 32 GB ROM)

EVA-L19C432B161
Táto aktualizácia umožňuje automatické pridávanie vodoznakov Leica na fotografie nasnímané v režime so širokouhlou clonou a optimalizuje fungovanie fotoaparátu.
[Novinky]
Do zoznamu tiesňových volaní bolo pridané číslo tiesňového volania 145.
Bola pridaná funkcia, ktorá umožňuje automatické pridávanie vodoznakov Leica na fotografie nasnímané v režime so širokouhlou clonou.
[Opravy]
Bol opravený problém nesprávneho zobrazovania názvov niektorých telekomunikačných operátorov.
Bol opravený problém nesprávneho zobrazovania textových prvkov používateľského rozhrania na niektorých obrazovkách, napríklad na obrazovke s nastaveniami.
Bol opravený problém, kedy pri predchádzajúcom zdieľaní vášho Wi-Fi hotspotu s jedným zariadením pomocou funkcie NFC bude počas zdieľania fotografií Wi-Fi hotspot pomocou funkcie NFC zdieľaný aj s iným zaradením.
Bol opravený problém, kedy pri prechode so zariadením do tmavého prostredia nedôjde k automatickej úprave jeho jasu.
Bol opravený problém slabej kvality fotografií nasnímaných predným fotoaparátom v tmavom prostredí.
[Optimalizácie]
Bola optimalizovaná funkcia fotoaparátu umožňujúca v rámci predvoľby zapnúť po skončení používania iného režimu štandardný režim.
Bola optimalizovaná kvalita obrazu pre fotografie nasnímané v režime so širokouhlou clonou.
Boli optimalizované ikony tretích strán, ktoré sú teraz zreteľnejšie.
Bolo zvýšené zabezpečenie systému pomocou najnovšieho balíka bezpečnostných opráv Google.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Pred aktualizáciou overte, že v telefóne nedošlo k získaniu koreňového prístupu a že je v ňom dostatočná pamäť.
2. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
3. Rozloženie vašej domovskej obrazovky môže byť trochu ináč usporiadané.
4. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
https://uloz.to/!XdlqYNNPwXiY/eval19-c432b161-update-zip

EVA-L19C432B182
Táto aktualizácia pridáva funkciu tlače e-mailov a optimalizuje niekoľko funkcií a zobrazenie používateľského rozhrania.
[Novinky]
Bola pridaná funkcia tlače e-mailov.
Bola pridaná funkcia, ktorá umožňuje uložiť video so spomaleným pohybom ako nové video.
[Opravy]
Bol lokalizovaný text tlačidla týždenného prehľadu v kalendári.
Bol opravený problém s nesprávnym zobrazovaním niektorých položiek používateľského rozhrania.
[Optimalizácie]
Názov vášho zariadenia bol optimalizovaný, aby bol konzistentný so všetkými scenármi.
Boli optimalizované výzvy zobrazované po pripojení súpravy slúchadiel s mikrofónom.
V rozbaľovacej ponuke bolo optimalizovaných niekoľko odkazov.
Na domovskej obrazovke bolo optimalizovaných niekoľko ikon aplikácií.
Na obrazovke s kontaktmi boli optimalizované používateľské rozhrania.
Bola optimalizovaná metóda zadávania vstupov Huawei Swype.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
2. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
http://download-c.huawei.com/download/downloadCenter?downloadId=91728&version=358128&siteCode=cz
https://uloz.to/!gN8EPBnRAQhe/eva-l19c432b182-update-zip

EVA-L19C432B210
Táto aktualizácia pridáva funkciu tlače e-mailov a optimalizuje niekoľko funkcií a zobrazenie používateľského rozhrania. 
[Novinky]
Bola pridaná funkcia tlače e-mailov.
Bola pridaná funkcia, ktorá umožňuje uložiť video so spomaleným pohybom ako nové video.
[Opravy]
Bol lokalizovaný text tlačidla týždenného prehľadu v kalendári.
Bol opravený problém s nesprávnym zobrazovaním niektorých položiek používateľského rozhrania.
[Optimalizácie]
Názov vášho zariadenia bol optimalizovaný, aby bol konzistentný so všetkými scenármi.
Boli optimalizované výzvy zobrazované po pripojení súpravy slúchadiel s mikrofónom.
V rozbaľovacej ponuke bolo optimalizovaných niekoľko odkazov. Na domovskej obrazovke bolo optimalizovaných niekoľko ikon aplikácií.
Na obrazovke s kontaktmi boli optimalizované používateľské rozhrania.
Bola optimalizovaná metóda zadávania vstupov Huawei Swype.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
2. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1079/g104/v84056/f1/full/update.zip


Firmware C150 (T-Mobile CZ/Telekom SK)

EVA-L09C150B170
Tato aktualizace zahrnuje funkci VoLTE pro lepší zážitek z volání.
[Co je nového]
Funkce VoLTE vám umožňuje čistší a plynulejší hovory.
[Poznámky k aktualizaci]
1. Před aktualizací se ujistěte, že váš telefon nebyl rootován.
2. Pokud během aktualizace dojde k problémům, obraťte se na zákaznickou linku podpory společnosti Huawei nebo požádejte o pomoc místní servisní středisko.
3. Rozvržení vaší domovské obrazovky se může mírně změnit.
4. Tato aktualizace nevymaže žádné vaše osobní údaje, ale přesto doporučujeme před aktualizací provést zálohu důležitých dat.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1079/g104/v61856/f1/full/update.zip
https://uloz.to/!Bpc57KUokQtn/eva-l09c150b170-update-zip

EVA-L09C150B180
Tato aktualizace přidává funkci tisku e-mailů a optimalizuje různé funkce a zobrazení uživatelského rozhraní.
[Co je nového]
Přidána funkce tisku e-mailů.
Přidána funkce, která umožňuje ukládat zpomalené video jako nové video.
[Opravy]
Byl opraven problém s nelokalizovaným tlačítkem týdenního zobrazení kalendáře.
Byl opraven problém s nesprávným zobrazením některých prvků uživatelského rozhraní.
[Optimalizace]
Byly optimalizovány výzvy, které obdržíte při zapojení náhlavní soupravy.
Bylo optimalizováno několik zástupců ve stahovacím menu.
Bylo optimalizováno několik ikon aplikací na domovské obrazovce.
Bylo vylepšeno uživatelské rozhraní na obrazovce kontaktů.
Byl optimalizován způsob zadávání Huawei Swype.
[Poznámky k aktualizaci]
1. Pokud během aktualizace dojde k problémům, zavolejte na horkou linku zákaznického servisu Huawei nebo navštivte autorizované servisní středisko Huawei.
2. Tato aktualizace nevymaže žádné vaše osobní údaje, ale přesto doporučujeme před aktualizací provést zálohu důležitých dat.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1079/g104/v61979/f1/full/update.zip
https://uloz.to/!Cn3WYY3P739R/eva-l09c150b180-update-zip

EVA-L09C150B182
Tato aktualizace opravuje některé problémy spojené se zobrazením uživatelského rozhraní a optimalizuje zabezpečení systému pomocí nejnovějších oprav zabezpečení Google.
[Optimalizace]
Vylepšuje zabezpečení systému pomocí nejnovějších oprav zabezpečení Google.
[Poznámky k aktualizaci]
1. Pokud během aktualizace dojde k problémům, zavolejte na horkou linku zákaznického servisu Huawei nebo navštivte autorizované servisní středisko Huawei.
2. Tato aktualizace nevymaže žádné vaše osobní údaje, ale přesto doporučujeme před aktualizací provést zálohu důležitých dat.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1079/g104/v65410/f1/full/update.zip
https://uloz.to/!hhJMK6lb7IEU/eva-l09c150b182-update-zip


Firmware C02 (Vodafone CZ)

EVA-L09C02B130
Vážený uživateli, 

tato aktualizace zvýší výkon a stabilitu vašeho zařízení a zlepší tak váš uživatelský prožitek. Doporučujeme ji nainstalovat.
[Optimalizace]
Vylepšená stabilita systému.
[Tipy týkající se aktualizace]

1. Před aktualizací se ujistěte, že telefon nebyl rootován. Zaznamenáte-li při aktualizaci jakékoli problémy, navštivte webové stránky podpory společnosti Huawei nebo kontaktujte místní servisní středisko a požádejte o pomoc.
2. Tato aktualizace nevymaže vaše osobní data.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1079/g104/v54107/f1/full/update.zip
https://uloz.to/!lXRJvJATDjwE/eva-l09c02b130-update-zip

EVA-L09C02B133
Tato aktualizace přidá funkci VoLTE pro lepší prožitek. 
[Co je nového]
Byla přidána funkce VoLTE (Hlas přes LTE), která umožňuje zřetelnější a plynulejší hovory.
[Poznámky k aktualizaci]
1. Před aktualizací se ujistěte, že váš telefon nebyl rootován.
2. Pokud během aktualizace dojde k problémům, zavolejte na horkou linku zákaznického servisu Huawei nebo navštivte autorizované servisní středisko Huawei.
3. Rozvržení vaší domovské obrazovky se může mírně změnit.
4. Tato aktualizace nevymaže žádné vaše osobní údaje, ale přesto doporučujeme před aktualizací provést zálohu důležitých dat.
https://uloz.to/!GCkazDbUzb1U/eva-l09c02b133-update-zip

EVA-L09C02B137
Tato aktualizace přidává funkci tisku e-mailů a optimalizuje různé funkce a zobrazení uživatelského rozhraní.
[Co je nového]
Přidána funkce tisku e-mailů.
Přidána funkce, která umožňuje ukládat zpomalené video jako nové video.
[Opravy]
Byl opraven problém s nelokalizovaným tlačítkem týdenního zobrazení kalendáře.
Byl opraven problém s nesprávným zobrazením některých prvků uživatelského rozhraní.
[Optimalizace]
Byly optimalizovány výzvy, které obdržíte při zapojení náhlavní soupravy.
Bylo optimalizováno několik zástupců ve stahovacím menu.
Bylo optimalizováno několik ikon aplikací na domovské obrazovce.
Bylo vylepšeno uživatelské rozhraní na obrazovce kontaktů.
Byl optimalizován způsob zadávání Huawei Swype.
[Poznámky k aktualizaci]
1. Pokud během aktualizace dojde k problémům, zavolejte na horkou linku zákaznického servisu Huawei nebo navštivte autorizované servisní středisko Huawei.
2. Tato aktualizace nevymaže žádné vaše osobní údaje, ale přesto doporučujeme před aktualizací provést zálohu důležitých dat.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1079/g104/v66589/f1/full/update.zip
https://uloz.to/!ggokxbd8yNZZ/eva-l09c02b137-update-zip


Firmware C109 (Orange SK)

EVA-L09C109B132
Táto aktualizácia vylepší fungovanie a stabilitu vášho zariadenia a poskytne vám lepší používateľský zážitok. Odporúčame vám, aby ste si ju nainštalovali. 
[Opravy]
Bola zlepšená stabilita systému.
Bol opravený problém nesprávneho zobrazovania textových prvkov používateľského rozhrania na niektorých obrazovkách, napríklad na obrazovke s nastaveniami.
[Optimalizácie]
Bola optimalizovaná kvalita obrazu pre fotografie nasnímané v režime so širokouhlou clonou.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
2. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1079/g104/v54094/f1/full/update.zip
https://uloz.to/!ET6nAPgCcEM3/eva-l09c109b132-update-zip


EVA-L09C109B170
Táto aktualizácia pridáva funkciu tlače e-mailov a optimalizuje niekoľko funkcií a zobrazenie používateľského rozhrania.
[Novinky]
Bola pridaná funkcia tlače e-mailov.
Bola pridaná funkcia, ktorá umožňuje uložiť video so spomaleným pohybom ako nové video.
[Opravy]
Bol lokalizovaný text tlačidla týždenného prehľadu v kalendári.
Bol opravený problém s nesprávnym zobrazovaním niektorých položiek používateľského rozhrania.
[Optimalizácie]
Názov vášho zariadenia bol optimalizovaný, aby bol konzistentný so všetkými scenármi.
Boli optimalizované výzvy zobrazované po pripojení súpravy slúchadiel s mikrofónom.
V rozbaľovacej ponuke bolo optimalizovaných niekoľko odkazov.
Na domovskej obrazovke bolo optimalizovaných niekoľko ikon aplikácií.
Na obrazovke s kontaktmi boli optimalizované používateľské rozhrania.
Bola optimalizovaná metóda zadávania vstupov Huawei Swype.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
2. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1079/g104/v61244/f1/full/update.zip
https://uloz.to/!cEfrMZl70seR/eva-l09c109b170-update-zip

EVA-L09C109B191
Táto aktualizácia vylepší fungovanie a stabilitu vášho zariadenia a poskytne vám lepší používateľský zážitok. Odporúčame vám, aby ste si ju nainštalovali. 
[Optimalizácie]
Najnovšie opravy zabezpečenia Google z 1.1.2017.
Nové užívateľské rozhranie EMUI 4.1.2
[Poznámky o aktualizácii]
1. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
2. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1079/g104/v73087/f1/full/update.zip


Informáciu o vašej verzii firmware nájdete v menu Nastavenia - Informácia o telefóne - Číslo zostavy:

image

Postup inštalácie FW do telefónu:

1. stiahnite firmware update.zip
2. vytvorte na SD karte alebo v internej pamäti telefónu adresár s názvom dload
3. do adresára dload rozbaľte obsah archívu update.zip
4. na klávesnici dialeru napíšte kód pre vstup do Project menu *#*#2846579#*#*, zvoľte možnosť 4. Software Upgrade - SD Card Upgrade

image
alebo
4. vypnite telefón a súčasne držte stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlá pre zvýšenie a zníženie hlasitosti, až kým telefón nezavibruje a neobjaví sa logo Huawei
5. telefón naštartuje do recovery konzoly a nainštaluje FW
6. po inštalácii FW sa odporúča uviesť telefón do továrenských nastavení, ale nie je podmienkou
«13456715

Komentáře

 • hannihanni  
  upraveno 18. November 2017
  ===============
  ANDROID 7 NOUGAT
  ===============


  !!! Toto nie sú full FW, jedná sa o OTA FW spolu s dátami !!!

  Firmware C432 (CZ/SK voľný predaj)

  Model EVA-L09 (single SIM, 3GB RAM, 32 GB ROM)

  EVA-L09C432B360
  EMUI 5.0 od spoločnosti Huawei na báze novo vydaného operačného systému Android 7.0. Inšpiráciou pre úplne nový softvér EMUI 5.0 sú čisté modré a biele farby Egejského mora. Rozhranie je jednoduché a inteligentné a softvér EMUI 5.0 prichádza s vylepšením vyšším výkonom, ktorý umožňuje plynulejšie fungovanie mobilných telefónov. 
  [Odporúčania]
  • Čistejšie, interaktívnejšie rozhranie Inšpiráciou pre úplne nové používateľské rozhranie a efekty sú modré a biele farby Egejského mora. Zjednodušené gestá, pričom väčšina operácií sa dokončí v 3 krokoch. Softvér EMUI 5.0 je lepšie prispôsobiteľný a používateľom ponúka voliteľné rozloženie pre zásuvku aplikácií systému Android.
  • Vylepšené funkcie Systémové operácie prebiehajú plynulejšie, vďaka čomu si budete môcť prezerať obrovské množstvo obrázkov, rýchlejšie prehliadať webstránky a vyhľadávať. [Ďalšie informácie]
  • Upozornenia Optimalizovaný dizajn využíva kombináciu skratiek a upozornení na zjednodušenie používania. Stlačením a podržaním upozornení rýchlo zablokujete správy a upozornenia. Karty s pripomienkami sa navrstvia za účelom úspory priestoru.
  • Trojrozmerná správa úloh Úlohy sú v rámci používateľského rozhrania navrstvené trojrozmerne. Vďaka hladkým gestám sa môžu používatelia posúvaním prsta nahor alebo nadol presúvať medzi úlohami alebo potiahnutím prstom doľava či doprava úlohy zrušiť.
  • Fotoaparát Fotoaparát teraz umožňuje správu doplnkov. Zriedkavo používané režimy, ako je skenovanie dokumentov, sú uvedené vo forme doplnkov.
  • Kontakty Karty s menami teraz zahŕňajú aj funkcie prispôsobenia a zdieľania. Funkcia zdieľania umožňuje rýchle zdieľanie kontaktov cez Bluetooth, Facebook a iné kanály. K vyhľadávaciemu oknu a uzamknutej obrazovke sme pridali skener, ktorý uľahčuje pridávanie nových kontaktov.
  • E-mail Vylepšili sme spôsob, akým sa označujú neprečítané e-maily v prijatej pošte. Používatelia môžu teraz v rámci ľavej posuvnej ponuky rýchlo odstraňovať, hviezdičkovať a označovať e-maily ako prečítané alebo neprečítané.
  • Nastavenia Vytvorili sme novú funkciu navrhovaných nastavení, ktorá odporúča základné nastavenia na základe aktuálneho stavu zariadenia. Váš telefón sa bude teraz ešte lepšie prispôsobovať vašim potrebám. Pridali sme novú funkciu zásuviek. Po zapnutí táto funkcia skrýva nesystémové preddefinované aplikácie do zásuvky na domovskej obrazovke, vďaka čomu je jej rozloženie jednoduché a usporiadané. Pridali sme novú funkciu zásuviek pre nastavenia. Pri nastaveniach, ktoré si vyžadujú dva alebo viac krokov, môže teraz používateľ pomocou jediného gesta preskočiť priamo na stránku s hlavnými nastaveniami. Pridali sme núdzové informácie. Používatelia môžu teraz pridávať svoje meno, krvnú skupinu a ďalšie informácie, ktoré si môže zdravotnícky personál prečítať priamo z uzamknutej obrazovky. Pridali sme režim šetrenia zraku, ktorý vám umožňuje manuálne prispôsobovať teplotu farby obrazovky za účelom nižšieho namáhania očí.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. EMUI 5.0 prináša výrazné zmeny funkcií, ktoré ovplyvnia vaše používateľské návyky. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke HiCare a v našej používateľskej príručke.
  2. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  3. Po aktualizácii sa systém reštartuje. To môže trvať asi 10 minút. Po aktualizácii sa na vašej domovskej obrazovke automaticky zobrazí téma softvéru EMUI 5.0.
  4. Ak niektoré aplikácie tretích strán nie sú kompatibilné so systémom Android 7.0, aktualizujte ich v Google Play na najnovšiu verziu.
  5. Ak nie ste s novou aktualizáciou spokojný, môžete sa vrátiť k používaniu EMUI 4.1. Vaše osobné údaje budú pri návrate k staršej verzii vymazané. Podrobnosti získate na našej oficiálnej linke pomoci.
  6. Ak sa pri používaní softvéru EMUI 5.0 vyskytnú problémy, zaznamenajte ich a zavolajte na náš oficiálny telefónny informačný servis. Informácie o hotline nájdete na webstránke spoločnosti Huawei pre spotrebiteľov.
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v71496/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v71496/f1/full/hw/eu/update_data_full_hw_eu.zip

  EVA-L09C432B378
  Táto aktualizácia optimalizuje výkonnosť a stabilitu systému a rieši problém, pri ktorom sa niektoré položky používateľského rozhrania zobrazovali nesprávne. 
  [Optimalizácie]
  Znižuje spotrebu energie s cieľom predĺžiť prevádzkový čas.
  Zlepšuje výkonnosť a stabilitu systému na dosiahnutie plynulejšej prevádzky.
  Optimalizuje zobrazenie stavovej lišty a panela s oznámeniami, ktorý teraz jasnejšie zobrazuje oznámenia.
  Integruje bezpečnostné opravy Google na zlepšenie zabezpečenia systému.
  [Opravy]
  Rieši problém, pri ktorom sa v denníku hovorov nezobrazovalo trvanie hovorov.
  Rieši problém, pri ktorom sa niektoré položky používateľského rozhrania nezobrazovali správne.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minútu.
  3. Aplikácia Barclays skončí uprostred prevádzky, pretože nie je kompatibilná s operačným systémom Android 7.0. Prevezmite si najnovšiu kompatibilnú verziu, ak je k dispozícii.
  4. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v74832/f2/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v74832/f2/full/hw/eu/update_data_full_hw_eu.zip

  EVA-L09C432B383
  Touto aktualizáciou sa optimalizuje výkon a stabilita systému. 
  [Optimalizácie]
  Zníži spotrebu energie, čím sa predĺži doba používania. Na dosiahnutie plynulejšej činnosti sme vylepšili fungovanie a stabilitu systému. Integruje bezpečnostné opravy na zlepšenie bezpečnosti systému.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minút.
  3. Aplikácia Barclays sa počas používania vypne, pretože nie je kompatibilná so systémom Android 7.0. Stiahnite si najnovšiu kompatibilnú verziu, keď bude dostupná.
  4. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v81548/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v81548/f1/full/hw/eu/update_full_hw_eu.zip

  EVA-L09C432B386
  Touto aktualizáciou sa optimalizuje výkon a stabilita systému. 
  [Optimalizácie]
  Na dosiahnutie plynulejšej činnosti sme vylepšili fungovanie a stabilitu systému. Integruje bezpečnostné opravy na zlepšenie bezpečnosti systému.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minút.
  3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v84450/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v84450/f1/full/EVA-L09_hw_eu/update_data_full_EVA-L09_hw_eu.zip

  EVA-L09C432B387
  Táto aktualizácia vylepšuje zabezpečenie systému pomocou opráv zabezpečenia Google. 
  [Optimalizácie]
  Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené pomocou opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  2. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1583/g104/v86967/f2/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1583/g104/v86967/f2/full/EVA-L09_hw_eu/update_full_EVA-L09_hw_eu.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1583/g104/v86967/f2/full/public/update_data_full_public.zip

  EVA-L09C432B388
  Táto aktualizácia vylepšuje zabezpečenie systému pomocou opráv zabezpečenia Google. 
  [Optimalizácie]
  Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené pomocou opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  2. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1583/g104/v88899/f2/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1583/g104/v88899/f2/full/EVA-L09_hw_eu/update_full_EVA-L09_hw_eu.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1583/g104/v88899/f2/full/public/update_data_full_public.zip

  EVA-L09C432B387
  Táto aktualizácia vylepšuje zabezpečenie systému pomocou opráv zabezpečenia Google. 
  [Optimalizácie]
  Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené pomocou opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  2. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1583/g104/v86967/f2/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1583/g104/v86967/f2/full/EVA-L09_hw_eu/update_full_EVA-L09_hw_eu.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1583/g104/v86967/f2/full/public/update_data_full_public.zip

  EVA-L09C432B390
  Táto aktualizácia vylepšuje zabezpečenie systému pomocou opráv zabezpečenia Google. 
  [Optimalizácie]
  Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené pomocou opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  2. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1583/g104/v91364/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1583/g104/v91364/f1/full/EVA-L09_hw_eu/update_full_EVA-L09_hw_eu.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1583/g104/v91364/f1/full/public/update_data_full_public.zip

  EVA-L09C432B391
  Táto aktualizácia prináša Obľúbené momenty v Galérii a Pohyblivú snímku vo Fotoaparáte.
  [Novinky]
  Prináša pohyblivú snímku, umožňujúcu vám snímať dynamické fotky v štandardnom režime.
  Prináša funkciu vyhľadávania obrázkov podľa kľúčových slov (ako je poloha, dátum, názov albumu) v Galérii.
  Prináša funkciu pre zhrnutie vašich momentov v albumu a videu v Galérii.
  Prináša funkciu automatickej inštalácie prevzatých aktualizácií systému medzi 2:00 a 4:00 ráno, ak sa zariadenie nepoužíva.
  [Optimalizácie]
  Optimalizuje nastavenia a výzvy vzťahujúce sa k Zrkadlovému obrazu na výber lepších selfie.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát. 2. Ak sa počas aktualizácie vyskytne problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1864/g1755/v97106/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1864/g1755/v97106/f1/full/EVA-L09_hw_eu/update_full_EVA-L09_hw_eu.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1864/g1755/v97106/f1/full/public/update_data_full_public.zip

  EVA-L09C432B393
  Táto aktualizácia vylepšuje zabezpečenie systému pomocou opráv zabezpečenia Google.
  [Optimalizácie]
  Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené pomocou opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  2. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1864/g1755/v100347/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1864/g1755/v100347/f1/full/EVA-L09_hw_eu/update_full_EVA-L09_hw_eu.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1864/g1755/v100347/f1/full/public/update_data_full_public.zip

  EVA-L09C432B394
  Táto aktualizácia vylepšuje zabezpečenie systému pomocou opráv zabezpečenia Google.
  [Optimalizácie]
  Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené pomocou opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  2. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1864/g1755/v102064/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1864/g1755/v102064/f1/full/EVA-L09_hw_eu/update_full_EVA-L09_hw_eu.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1864/g1755/v102064/f1/full/public/update_data_full_public.zip


  Model EVA-L19 (dual SIM, 3GB RAM, 32 GB ROM)

  EVA-L19C432B360
  EMUI 5.0 od spoločnosti Huawei na báze novo vydaného operačného systému Android 7.0. Inšpiráciou pre úplne nový softvér EMUI 5.0 sú čisté modré a biele farby Egejského mora. Rozhranie je jednoduché a inteligentné a softvér EMUI 5.0 prichádza s vylepšením vyšším výkonom, ktorý umožňuje plynulejšie fungovanie mobilných telefónov. 
  [Odporúčania]
  • Čistejšie, interaktívnejšie rozhranie Inšpiráciou pre úplne nové používateľské rozhranie a efekty sú modré a biele farby Egejského mora. Zjednodušené gestá, pričom väčšina operácií sa dokončí v 3 krokoch. Softvér EMUI 5.0 je lepšie prispôsobiteľný a používateľom ponúka voliteľné rozloženie pre zásuvku aplikácií systému Android.
  • Vylepšené funkcie Systémové operácie prebiehajú plynulejšie, vďaka čomu si budete môcť prezerať obrovské množstvo obrázkov, rýchlejšie prehliadať webstránky a vyhľadávať. [Ďalšie informácie]
  • Upozornenia Optimalizovaný dizajn využíva kombináciu skratiek a upozornení na zjednodušenie používania. Stlačením a podržaním upozornení rýchlo zablokujete správy a upozornenia. Karty s pripomienkami sa navrstvia za účelom úspory priestoru.
  • Trojrozmerná správa úloh Úlohy sú v rámci používateľského rozhrania navrstvené trojrozmerne. Vďaka hladkým gestám sa môžu používatelia posúvaním prsta nahor alebo nadol presúvať medzi úlohami alebo potiahnutím prstom doľava či doprava úlohy zrušiť.
  • Fotoaparát Fotoaparát teraz umožňuje správu doplnkov. Zriedkavo používané režimy, ako je skenovanie dokumentov, sú uvedené vo forme doplnkov.
  • Kontakty Karty s menami teraz zahŕňajú aj funkcie prispôsobenia a zdieľania. Funkcia zdieľania umožňuje rýchle zdieľanie kontaktov cez Bluetooth, Facebook a iné kanály. K vyhľadávaciemu oknu a uzamknutej obrazovke sme pridali skener, ktorý uľahčuje pridávanie nových kontaktov.
  • E-mail Vylepšili sme spôsob, akým sa označujú neprečítané e-maily v prijatej pošte. Používatelia môžu teraz v rámci ľavej posuvnej ponuky rýchlo odstraňovať, hviezdičkovať a označovať e-maily ako prečítané alebo neprečítané.
  • Nastavenia Vytvorili sme novú funkciu navrhovaných nastavení, ktorá odporúča základné nastavenia na základe aktuálneho stavu zariadenia. Váš telefón sa bude teraz ešte lepšie prispôsobovať vašim potrebám. Pridali sme novú funkciu zásuviek. Po zapnutí táto funkcia skrýva nesystémové preddefinované aplikácie do zásuvky na domovskej obrazovke, vďaka čomu je jej rozloženie jednoduché a usporiadané. Pridali sme novú funkciu zásuviek pre nastavenia. Pri nastaveniach, ktoré si vyžadujú dva alebo viac krokov, môže teraz používateľ pomocou jediného gesta preskočiť priamo na stránku s hlavnými nastaveniami. Pridali sme núdzové informácie. Používatelia môžu teraz pridávať svoje meno, krvnú skupinu a ďalšie informácie, ktoré si môže zdravotnícky personál prečítať priamo z uzamknutej obrazovky. Pridali sme režim šetrenia zraku, ktorý vám umožňuje manuálne prispôsobovať teplotu farby obrazovky za účelom nižšieho namáhania očí.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. EMUI 5.0 prináša výrazné zmeny funkcií, ktoré ovplyvnia vaše používateľské návyky. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke HiCare a v našej používateľskej príručke.
  2. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  3. Po aktualizácii sa systém reštartuje. To môže trvať asi 10 minút. Po aktualizácii sa na vašej domovskej obrazovke automaticky zobrazí téma softvéru EMUI 5.0.
  4. Ak niektoré aplikácie tretích strán nie sú kompatibilné so systémom Android 7.0, aktualizujte ich v Google Play na najnovšiu verziu.
  5. Ak nie ste s novou aktualizáciou spokojný, môžete sa vrátiť k používaniu EMUI 4.1. Vaše osobné údaje budú pri návrate k staršej verzii vymazané. Podrobnosti získate na našej oficiálnej linke pomoci.
  6. Ak sa pri používaní softvéru EMUI 5.0 vyskytnú problémy, zaznamenajte ich a zavolajte na náš oficiálny telefónny informačný servis. Informácie o hotline nájdete na webstránke spoločnosti Huawei pre spotrebiteľov.
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v71960/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v71960/f1/full/hw/eu/update_data_full_hw_eu.zip

  EVA-L19C432B378
  Táto aktualizácia optimalizuje výkonnosť a stabilitu systému a rieši problém, pri ktorom sa niektoré položky používateľského rozhrania zobrazovali nesprávne. 
  [Optimalizácie]
  Znižuje spotrebu energie s cieľom predĺžiť prevádzkový čas.
  Zlepšuje výkonnosť a stabilitu systému na dosiahnutie plynulejšej prevádzky.
  Optimalizuje zobrazenie stavovej lišty a panela s oznámeniami, ktorý teraz jasnejšie zobrazuje oznámenia.
  Integruje bezpečnostné opravy Google na zlepšenie zabezpečenia systému.
  [Opravy]
  Rieši problém, pri ktorom sa v denníku hovorov nezobrazovalo trvanie hovorov.
  Rieši problém, pri ktorom sa niektoré položky používateľského rozhrania nezobrazovali správne.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minútu.
  3. Aplikácia Barclays skončí uprostred prevádzky, pretože nie je kompatibilná s operačným systémom Android 7.0. Prevezmite si najnovšiu kompatibilnú verziu, ak je k dispozícii.
  4. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v75738/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v75738/f1/full/hw/eu/update_data_full_hw_eu.zip

  EVA-L19C432B383
  Touto aktualizáciou sa optimalizuje výkon a stabilita systému. 
  [Optimalizácie]
  Zníži spotrebu energie, čím sa predĺži doba používania. Na dosiahnutie plynulejšej činnosti sme vylepšili fungovanie a stabilitu systému. Integruje bezpečnostné opravy na zlepšenie bezpečnosti systému.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minút.
  3. Aplikácia Barclays sa počas používania vypne, pretože nie je kompatibilná so systémom Android 7.0. Stiahnite si najnovšiu kompatibilnú verziu, keď bude dostupná.
  4. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v81569/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v81569/f1/full/hw/eu/update_data_full_hw_eu.zip

  EVA-L09C432B386
  Touto aktualizáciou sa optimalizuje výkon a stabilita systému. 
  [Optimalizácie]
  Na dosiahnutie plynulejšej činnosti sme vylepšili fungovanie a stabilitu systému. Integruje bezpečnostné opravy na zlepšenie bezpečnosti systému.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minút.
  3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v84770/f2/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v84770/f2/full/EVA-L19_hw_eu/update_data_full_EVA-L19_hw_eu.zip

  EVA-L09C432B388
  Táto aktualizácia prináša Obľúbené momenty v Galérii a Pohyblivú snímku vo Fotoaparáte.
  [Novinky]
  Prináša pohyblivú snímku, umožňujúcu vám snímať dynamické fotky v štandardnom režime.
  Prináša funkciu vyhľadávania obrázkov podľa kľúčových slov (ako je poloha, dátum, názov albumu) v Galérii.
  Prináša funkciu pre zhrnutie vašich momentov v albumu a videu v Galérii.
  Prináša funkciu automatickej inštalácie prevzatých aktualizácií systému medzi 2:00 a 4:00 ráno, ak sa zariadenie nepoužíva.
  [Optimalizácie]
  Optimalizuje nastavenia a výzvy vzťahujúce sa k Zrkadlovému obrazu na výber lepších selfie.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát. 2. Ak sa počas aktualizácie vyskytne problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1864/g1755/v98860/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1864/g1755/v98860/f1/full/EVA-L19_hw_eu/update_full_EVA-L19_hw_eu.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1864/g1755/v98860/f1/full/public/update_data_full_public.zip

  EVA-L19C432B390
  Táto aktualizácia vylepšuje zabezpečenie systému pomocou opráv zabezpečenia Google.
  [Optimalizácie]
  Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené pomocou opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  2. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1864/g1755/v99534/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1864/g1755/v99534/f1/full/EVA-L19_hw_eu/update_full_EVA-L19_hw_eu.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1864/g1755/v99534/f1/full/public/update_data_full_public.zip

  EVA-L19C432B391
  Táto aktualizácia vylepšuje zabezpečenie systému pomocou opráv zabezpečenia Google.
  [Optimalizácie]
  Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené pomocou opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  2. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1864/g1755/v102218/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1864/g1755/v102218/f1/full/EVA-L19_hw_eu/update_full_EVA-L19_hw_eu.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1864/g1755/v102218/f1/full/public/update_data_full_public.zip


  Firmware C150 (T-Mobile CZ/Telekom SK)

  EVA-L09C150B360
  EMUI 5.0 od spoločnosti Huawei na báze novo vydaného operačného systému Android 7.0. Inšpiráciou pre úplne nový softvér EMUI 5.0 sú čisté modré a biele farby Egejského mora. Rozhranie je jednoduché a inteligentné a softvér EMUI 5.0 prichádza s vylepšením vyšším výkonom, ktorý umožňuje plynulejšie fungovanie mobilných telefónov.
  [Odporúčania]
  • Čistejšie, interaktívnejšie rozhranie Inšpiráciou pre úplne nové používateľské rozhranie a efekty sú modré a biele farby Egejského mora. Zjednodušené gestá, pričom väčšina operácií sa dokončí v 3 krokoch. Softvér EMUI 5.0 je lepšie prispôsobiteľný a používateľom ponúka voliteľné rozloženie pre zásuvku aplikácií systému Android.
  • Vylepšené funkcie Systémové operácie prebiehajú plynulejšie, vďaka čomu si budete môcť prezerať obrovské množstvo obrázkov, rýchlejšie prehliadať webstránky a vyhľadávať. [Ďalšie informácie]
  • Upozornenia Optimalizovaný dizajn využíva kombináciu skratiek a upozornení na zjednodušenie používania. Stlačením a podržaním upozornení rýchlo zablokujete správy a upozornenia. Karty s pripomienkami sa navrstvia za účelom úspory priestoru.
  • Trojrozmerná správa úloh Úlohy sú v rámci používateľského rozhrania navrstvené trojrozmerne. Vďaka hladkým gestám sa môžu používatelia posúvaním prsta nahor alebo nadol presúvať medzi úlohami alebo potiahnutím prstom doľava či doprava úlohy zrušiť.
  • Fotoaparát Fotoaparát teraz umožňuje správu doplnkov. Zriedkavo používané režimy, ako je opätovné nastavenie dokumentov, sú uvedené vo forme doplnkov za účelom úspory internej pamäte telefónu.
  • Kontakty Karty s menami teraz zahŕňajú aj funkcie prispôsobenia a zdieľania. Funkcia zdieľania umožňuje rýchle zdieľanie kontaktov cez Bluetooth, Facebook a iné kanály. K vyhľadávaciemu oknu a uzamknutej obrazovke sme pridali skener, ktorý uľahčuje pridávanie nových kontaktov.
  • E-mail Vylepšili sme spôsob, akým sa označujú neprečítané e-maily v prijatej pošte. Používatelia môžu teraz v rámci ľavej posuvnej ponuky rýchlo odstraňovať, hviezdičkovať a označovať e-maily ako prečítané alebo neprečítané.
  • Nastavenia Vytvorili sme novú funkciu navrhovaných nastavení, ktorá odporúča základné nastavenia na základe aktuálneho stavu zariadenia. Váš telefón sa bude teraz ešte lepšie prispôsobovať vašim potrebám. Pridali sme novú funkciu zásuviek. Po zapnutí táto funkcia skrýva nesystémové preddefinované aplikácie do zásuvky na domovskej obrazovke, vďaka čomu je jej rozloženie jednoduché a usporiadané. Pridali sme novú funkciu zásuviek pre nastavenia. Pri nastaveniach, ktoré si vyžadujú dva alebo viac krokov, môže teraz používateľ pomocou jediného gesta preskočiť priamo na stránku s hlavnými nastaveniami. Pridali sme núdzové informácie. Používatelia môžu teraz pridávať svoje meno, krvnú skupinu a ďalšie informácie, ktoré si môže zdravotnícky personál prečítať priamo z uzamknutej obrazovky. Pridali sme funkciu App twin, ktorá používateľom umožňuje prihlásiť sa do aplikácií tretích strán, ako je WhatsApp alebo Facebook, pomocou dvoch rozdielnych kont.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. EMUI 5.0 prináša výrazné zmeny funkcií, ktoré ovplyvnia vaše používateľské návyky. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke HiCare a v našej používateľskej príručke.
  2. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  3. Po aktualizácii sa systém reštartuje. To môže trvať asi 10 minút. Po aktualizácii sa na vašej domovskej obrazovke automaticky zobrazí téma softvéru EMUI 5.0. 4. Ak sa pri používaní softvéru EMUI 5.0 vyskytnú problémy, zaznamenajte ich a zavolajte na náš oficiálny telefónny informačný servis. Informácie o hotline nájdete na webstránke spoločnosti Huawei pre spotrebiteľov.
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1079/g104/v72998/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1079/g104/v72998/f1/full/dt/default/update_data_full_dt_default.zip

  EVA-L09C150B364
  Táto aktualizácia znižuje spotrebu energie, na niektorých obrazovkách optimalizuje zobrazovanie textu v používateľskom rozhraní a rieši problémy so zobrazovaním aplikácií tretích strán na zamknutej obrazovke. 
  [Optimalizácie]
  Znižuje spotrebu energie a predlžuje čas používania. V niektorých situáciách pri pripojení na Wi-Fi zvyšuje rýchlosť prenosu dát. Optimalizuje notifikácie na obrazovke po prijatí nového e-mailu v schránke prijatých správ Gmailu, takže text sa ľahšie číta. Integruje bezpečnostné opravy na zlepšenie bezpečnosti systému.
  [Opravy]
  Rieši problém, pri ktorom sa na zamknutej obrazovke nezobrazujú žiadne ovládacie tlačidlá hudobných aplikácií tretích strán. Rieši problém nezobrazovania trvania hovorov v zázname o hovoroch. Rieši problém nezobrazovania notifikácií pri prichádzajúcich hovoroch, kedy sa nedalo prepnúť na prichádzajúci hovor, ak ste práve telefonovali.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minút.
  3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1583/g104/v81605/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1583/g104/v81605/f1/full/dt/default/update_full_dt_default.zip


  Firmware C02 (Vodafone CZ)

  EVA-L09C02B341
  Huawei vytvořil prostředí EMUI 5.0, založené na nedávno vydaném Androidu 7.0. Zcela nové EMUI 5.0 je inspirováno čistými modrými a bílými barvami Egejského moře. Chytré a jednoduché prostředí; EMUI 5.0 přichází s vylepšeným výkonem, který dovoluje plynulý chod mobilního telefonu. 
  [Doporučení]
  • Přehlednější, více interaktivní prostředí Zcela nové uživatelské prostředí a efekty inspirované modrou a bílou barvou Egejského moře. Zjednodušená gesta, většinu operací zvládnete ve 3 krocích. EMUI 5.0 je více přizpůsobitelné, nabízí uživatelům volbu rozložení nabídky aplikací.
  • Vylepšené funkce Systémové operace jsou plynulejší, což vám dovoluje zobrazovat obrovské množství obrázků, surfovat po internetu a rychleji vyhledávat. [Objevte více]
  • Oznámení V optimalizovaném designu jsou byly zkombinovány zkratky a oznámení, abychom zjednodušili některé úkony. Podržte prst na notifikaci pro rychlé blokování zpráv a oznámení. Karty připomenutí se seskupují pro úsporu místa.
  • Trojrozměrná správa úloh Úlohy jsou nyní trojrozměrně seskupeny v uživatelském prostředí. Plynulá gesta dovolují uživatelům posunovat se v úlohách nahoru a dolů nebo ukončovat úlohy posouváním doprava či doleva.
  • Fotoaparát Fotoaparát nyní podporuje správu rozšíření. Zřídka používané režimy, jako jsou přizpůsobení dokumentů, jsou přítomny jako rozšíření a šetří vnitřní paměť telefonu.
  • Kontakty Na karty jmen byly přidány funkce přizpůsobení a sdílení. Funkce sdílení umožňuje rychle sdílet kontakty přes Bluetooth, Facebook a jinými způsoby. Do pole vyhledávání a na zamykací obrazovku byl přidán snímač pro usnadnění přidávání nových kontaktů.
  • E-mail Vylepšené označení nepřečtených e-mailů. Uživatelé nyní mohou rychle odstranit, označit hvězdičkou nebo označit jako přečtené/nepřečtené e-maily z levé vysunovací nabídky.
  • Nastavení Vytvořili jsme novou funkci doporučených nastavení, která doporučuje klíčová nastavení podle současného stavu zařízení. Nyní je váš telefon více schopný přizpůsobit se vašim zvykům. Přidána nově navržená funkce nabídky. Když je tato funkce povolená, schovává nesystémové předvolby aplikací v nabídce na domácí obrazovce, poskytuje vám jednoduché a přehledné rozložení. Přidána nová funkce nabídky pro nastavení. Z nastavení, která zaberou dva a více kroků, může nyní uživatel přeskočit zpět přímo na hlavní stránku nastavení jedním gestem. Přidány informace pro případ nouze. Uživatelé mohou přidat jména, krevní skupinu a jiné informace, které si pracovníci záchranné služby mohou zobrazit na obrazovce zamčení. Přidána funkce App twin, umožňující uživatelům přihlásit se ke dvěma různým účtům do aplikací třetích stran, jako WhatsApp nebo Facebook.
  [Poznámky k aktualizaci]
  1. EMUI 5.0 obsahuje podstatné změny funkčnosti, které mohou ovlivnit vaše uživatelské návyky. Další podrobnosti najdete na stránce HiCare a v naší uživatelské příručce.
  2. Tato aktualizace nevymaže žádné vaše osobní údaje, ale přesto doporučujeme před aktualizací provést zálohu důležitých dat.
  3. Systém se po aktualizaci restartuje. Bude to trvat přibližně 10 minut. V návaznosti na aktualizaci, vaše domovská obrazovka automaticky zobrazí motiv EMUI 5.0.
  4. Pokud narazíte na potíže s používáním EMUI 5.0, prosím zdokumentujte problém a zavolejte naši oficiální asistenční linku. Navštivte zákaznické webové stránky společnosti Huawei pro informace o asistenční lince."
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1583/g104/v75055/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1583/g104/v75055/f1/full/vodafone/default/update_data_full_vodafone_default.zip

  EVA-L09C02B345
  Touto aktualizáciou sa optimalizuje výkon a stabilita systému. 
  [Optimalizácie]
  Na dosiahnutie plynulejšej činnosti sme vylepšili fungovanie a stabilitu systému. Integruje bezpečnostné opravy na zlepšenie bezpečnosti systému.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minút.
  3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1583/g104/v89301/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1583/g104/v89301/f1/full/EVA-L09_vodafone_default/update_full_EVA-L09_vodafone_default.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1583/g104/v89301/f1/full/public/update_data_full_public.zip


  Postup inštalácie FW do telefónu:

  A. Ak máte v telefóne Android 6 Marshmallow

  http://www.huafan.cz/discussion/2024/navod-instalacia-android-7-nougat-na-huawei-p9-pomocou-programu-huawei-firmware-updater/p1

  B. Ak máte v telefóne predchádzajúcu verziu Android 7 Nougat

  1. stiahnite firmware update.zip a súbor s dátami update_data_full_hw_eu.zip
  2. vytvorte na SD karte alebo v internej pamäti telefónu adresár s názvom dload
  3. do adresára dload rozbaľte obsah archívu update.zip
  4. na klávesnici dialeru napíšte kód pre vstup do Project menu *#*#2846579#*#*, zvoľte možnosť 4. Software Upgrade - SD Card Upgrade
  alebo
  4. vypnite telefón a súčasne držte stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlá pre zvýšenie a zníženie hlasitosti (trojhmat), až kým telefón nezavibruje a neobjaví sa logo Huawei
  5. telefón naštartuje do recovery konzoly (podmienkou je mať stock recovery, nie TWRP !!!) a upgraduje FW
  6. po inštalácii FW zmažte obsah adresára dload a rozbaľte do neho obsah archívu update_data_full_hw_eu.zip
  7. zopakujte postup podľa bodov 4 a 5
  8. po inštalácii FW sa odporúča uviesť telefón do továrenských nastavení, ale nie je podmienkou


  ============================
  NÁVRAT Z NOUGAT NA MARSHMALLOW
  ============================


  !!! Upozorňujem, že pri inštalácii prídete o všetky dáta v telefóne, tak si urobte zálohu !!!

  1. Stiahnite si Rollback FW C900B300:
  EVA-L09:
  http://download-c.huawei.com/download/downloadCenter?downloadId=91664&version=358035&siteCode=cz
  EVA-L19:
  http://download-c.huawei.com/download/downloadCenter?downloadId=91663&version=357998&siteCode=cz

  2. Stiahnite si full FW pre váš telefón:
  EVA-L09:
  http://download-c.huawei.com/download/downloadCenter?downloadId=91706&version=358116&siteCode=cz
  EVA-L19:
  http://download-c.huawei.com/download/downloadCenter?downloadId=91728&version=358128&siteCode=cz

  3. Vytvorte na SD karte adresár dload a rozbaľte do neho obsah rollback FW HUAWEI_P9_Rollback_Package_EVA-.......C900B300.zip
  4. Vypnite telefón a stlačte súčasne všetky tri tlačidlá telefónu, až kým sa neobjaví obrazovka updateru a nezačne sa nahrávať FW.
  5. Po nahratí FW máte v informáciách o telefóne verziu FW EVA-LXXC900B300.
  6. Vymažte z adresára dload rollback FW a rozbaľte do neho full FW HUAWEI_P9_Firmware_......C432B182CUSTC432B182.zip. Celý postup nahratia FW zopakujte znovu.
  7. Počkajte až sa FW nainštaluje, optimalizuje a máte v telefóne späť Marshmallow.
  Poděkovat autorovi 1
 • Takže když mám EVA-L16C432B166, tak mám co stahovat? Sice vypadám jako dement, ale raději se zeptám. Díky
  Poděkovat autorovi 0
 • OT: no jestli fakt máš EVA-L16, tak máš unikátní telefon a nestahuj z výše uvedeného nic. Lidi, fakt si na to dávejte pozor...
  Poděkovat autorovi 0
 • hannihanni  
  upraveno 4. October 2016
  EVA-L16 oficiálne neexistuje.P9 sa vyrába vo variantách L09, L19 a L29..ako si k tomu telefónu prišiel?Máš dual sim alebo single sim?Nekúpil si od niekoho rootnutý s prepísanými hodnotami v systémovom súbore local.prop?
  Poděkovat autorovi 0
 • jo, sorry, přepsal jsem se :( mám už teda po ruční aktualizaci EVA-L19C432B180, malá chybka, soráč za infarktové stavy :)
  Poděkovat autorovi 0
 • Mám model P9 s firmwarem EVA-L19C432B166 a pochopil jsem že pro mě platí varianta http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1079/g104/v61648/f1/full/update.zip jenže firemní firewal je neúprosný a k tomuto odkazu se prostě nedostanu a proto bych chtěl požádat toho kdo má k tomuto souboru přístup jestli by ho neporovnal s tímto odkazem https://www.hidrive.strato.com/lnk/ksljl8xN který jsem našel na netu, ale nejsem si jistý jestli jsou tyto updaty shodné. Předem dík.
  Poděkovat autorovi 0
 • hannihanni  
  upraveno 4. October 2016
  PeKo: áno, vyzerá to na full FW B180 a ak ťa firemný firewall pustí na Google Drive, môžeš aj odtiaľto:

  https://drive.google.com/file/d/0B4b2dEm0P_xYcV9PMk9EWVhraWs/view

  Upozorňujem však, že ty máš model L19 a toto je FW pre model L09...ale funguje aj na L19 :wink:

  Už to tu tak updatovali viacerí:

  http://www.huafan.cz/discussion/1418/huawei-p9-obdržel-bezpečností-update-a-emui-4-1-1/p1
  http://forum.xda-developers.com/p9/development/l19c432-forced-update-to-b180-t3471916
  Poděkovat autorovi 0
 • Ahoj, mám verzi L19. Když nahodím FW určený pro L9 tak už ni pak asi nebudou chodit OTA aktualizace nebo ano? Díky
  Poděkovat autorovi 0
 • Budú chodiť aj OTA aktualizácie,mám to overené.
  Poděkovat autorovi 0
 • hanni: Dík za odkaz, už mi to na telefonu frčí :-)
  Poděkovat autorovi 0
 • Zdravím, mám telefon od T-mobile EVA-L09; sestava C150B141; chtěl jsem se optat, jak by se do mobilu dalo dostat nebrandovanou sestavu viz. první příspěvek.

  Děkuji
  Poděkovat autorovi 0
 • Je k tomu potreba root telefónu.Ak si ochotný rootnuť,môžeme riešiť ďalej :wink:
  Poděkovat autorovi 0
 • Už jsem to dělal na P6-P7 a bylo to vždy OK. Vždycky jsem si našel pořádný návod a podle toho jsem postupoval. Je někde dostupný takový podrobný návod?
  Děkuji
  Poděkovat autorovi 0
 • upraveno 12. October 2016
  image
  Zdravím, toto jsem již našel a zkoušel jsem to a uvízlo to hned na prvním bodu, kde mi to hlásí chybu při nahrání.
  Vím, že musím pustit něco ve režimu vývojáře, ale bohužel nevím co.
  Poděkovat autorovi 0
 • Máš odomknutý bootloader?Bez toho TWRP nenahráš...
  Poděkovat autorovi 0
 • A to se dělá jak? Nemůžu najít nějaký rozumný návod. Už mám kód, ale nevím jak dosadit.
  Poděkovat autorovi 0
 • Nainštaluj si program Minimal ADB and Fastboot:

  http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2317790

  Nainštaluj si HiSuite kvôli driverom, ak nemáš.

  Zaškrtni v menu Nastavenia - Možnosti pre vývojárov - USB ladenie a Povolenie odomknutia OEM

  Vypni telefón, stlač tlačidlo hlasitosti dole a pripoj kábel k telefónu, telefón nabehne do fastboot režimu.
  Otvor program Minimal ADB and Fastboot.
  Napíš: fastboot devices a program by mal zdetekovať telefón.
  Napíš: fastboot oem unlock XXXXXXXXXXXXXXXXXXX X je odblokovací kód
  Potvrď, telefón sa uvedie do továrenských nastavení, takže všetko zálohuj a máš odblokované.
  Poděkovat autorovi 0
 • Ahoj,

  děkuji za postup. Již jsem včera našel návod a už jedu na 180. Zdá se mi ovšem, že trochu víc bere energie. Než ta od T-mobile.
  Poděkovat autorovi 0
Abyste mohli vložit komentář, musíte se nejdříve přihlásit nebo zaregistrovat.