[ROM] Firmware pre Huawei P10 a postup inštalácie do telefónu

hannihanni  
upraveno 3. December 2017 v Huawei P10
Tu nájdete všetky dostupné full OTA pre telefóny Huawei P10 predávajúce sa v CZ/SK. Upozorňujem, že tieto FW sú určené výhradne pre telefón Huawei P10, inštalácia do iného modelu môže spôsobiť znefunkčnenie prístroja. Neinštalujte do telefónu FW inej customizácie (Cxxx) ako je tá vaša. Po inštalácii FW inej customizácie sa vám v telefóne zmení customizácia na C900 a nebudete už ďalej dostávať na telefón OTA aktualizácie.

Firmware inštalujete na vlastné riziko!!!

Firmware C432 (CZ/SK voľný predaj)

Model VTR-L09 (single SIM, 4GB RAM, 32/64 GB ROM)

VTR-L09C432B123
Táto aktualizácia optimalizuje výkon Fotoaparátu a stabilitu systému.
[Optimalizácie]
Optimalizuje výkon Fotoaparátu na snímanie vo vyššej kvalite.
Zlepšuje stabilitu systému na jeho hladšie fungovanie.
Optimalizuje citlivosť dotykovej obrazovky.
Integruje bezpečnostné opravy na zlepšenie bezpečnosti systému.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže osobné dáta, no odporúčame pred ňou vykonať zálohu všetkých dôležitých údajov.
2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minút.
3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v81733/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v81733/f1/full/VTR-L09_hw_eu/update_full_VTR-L09_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v81733/f1/full/public/update_data_full_public.zip

VTR-L09C432B126
Táto aktualizácia optimalizuje výkon Fotoaparátu a stabilitu systému.
[Optimalizácie]
Optimalizuje výkon Fotoaparátu na snímanie vo vyššej kvalite.
Zlepšuje stabilitu systému na jeho hladšie fungovanie.
Optimalizuje citlivosť dotykovej obrazovky.
Integruje bezpečnostné opravy na zlepšenie bezpečnosti systému.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže osobné dáta, no odporúčame pred ňou vykonať zálohu všetkých dôležitých údajov.
2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minút.
3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v82602/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v82602/f1/full/VTR-L09_hw_eu/update_full_VTR-L09_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v82602/f1/full/public/update_data_full_public.zip

VTR-L09C432B133
Táto aktualizácia optimalizuje výkon Fotoaparátu a stabilitu systému.
[Optimalizácie]
Optimalizuje výkon Fotoaparátu na snímanie vo vyššej kvalite.
Zlepšuje stabilitu systému na jeho hladšie fungovanie.
Optimalizuje citlivosť dotykovej obrazovky.
Integruje bezpečnostné opravy na zlepšenie bezpečnosti systému.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže osobné dáta, no odporúčame pred ňou vykonať zálohu všetkých dôležitých údajov.
2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minút.
3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v85002/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v85002/f1/full/VTR-L09_hw_eu/update_full_VTR-L09_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v85002/f1/full/public/update_data_full_public.zip

VTR-L09C432B150
Táto aktualizácia optimalizuje výkon Fotoaparátu a stabilitu systému
[Optimalizácie]
Optimalizuje výkon Fotoaparátu na snímanie vo vyššej kvalite.
Zlepšuje stabilitu systému na jeho hladšie fungovanie.
Optimalizuje citlivosť dotykovej obrazovky.
Integruje bezpečnostné opravy na zlepšenie bezpečnosti systému.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže osobné dáta, no odporúčame pred ňou vykonať zálohu všetkých dôležitých údajov.
2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minút.
3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v86913/f2/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v86913/f2/full/VTR-L09_hw_eu/update_full_VTR-L09_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v86913/f2/full/public/update_data_full_public.zip

VTR-L09C432B152
Táto aktualizácia optimalizuje spotrebu energie a vylepšuje zabezpečenie systému pomocou opráv zabezpečenia Google.
[Optimalizácie]
Optimalizuje spotrebu energie pri dlhom čase používania.
Integruje opravy zabezpečenia Google na zlepšenie zabezpečenia systému.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné údaje, ale pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých údajov.
2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minút.
3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v88243/f2/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v88243/f2/full/VTR-L09_hw_eu/update_full_VTR-L09_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v88243/f2/full/public/update_data_full_public.zip

VTR-L09C432B162
Táto aktualizácia prináša MirrorLink na spárovanie vášho vozidla s telefónom, takže môžete ovládať svoj telefón cez obrazovku vozidla pre bezpečnejšiu jazdu.
[Novinky]
Prináša MirrorLink na spárovanie vášho vozidla s telefónom, takže môžete ovládať svoj telefón cez obrazovku vozidla. Prináša výzvu s tlačidlom príručky navigácie
[Optimalizácie]
Optimalizuje spotrebu energie pre dlhšie používanie. Integruje bezpečnostné opravy Google na zlepšenie bezpečnosti systému.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
2. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1901/g1604/v98431/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1901/g1604/v98431/f1/full/VTR-L09_hw_eu/update_full_VTR-L09_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1901/g1604/v98431/f1/full/public/update_data_full_public.zip

VTR-L09C432B175
Táto aktualizácia vylepšuje zabezpečenie systému pomocou opráv zabezpečenia Google.
[Optimalizácie]
Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené pomocou opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
2. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1901/g1604/v100356/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1901/g1604/v100356/f1/full/VTR-L09_hw_eu/update_full_VTR-L09_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1901/g1604/v100356/f1/full/public/update_data_full_public.zip

VTR-L09C432B179
Táto aktualizácia vylepšuje zabezpečenie systému pomocou opráv zabezpečenia Google.
[Optimalizácie]
Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené pomocou opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
2. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1901/g1604/v101837/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1901/g1604/v101837/f1/full/VTR-L29_hw_eu/update_full_VTR-L29_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1901/g1604/v101837/f1/full/public/update_data_full_public.zip

VTR-L09C432B180
Táto aktualizácia vylepšuje zabezpečenie systému pomocou opráv zabezpečenia Google.
[Optimalizácie]
Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené pomocou opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
2. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1901/g1604/v105736/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1901/g1604/v105736/f1/full/VTR-L09_hw_eu/update_full_VTR-L09_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1901/g1604/v105736/f1/full/public/update_data_full_public.zip


Model VTR-L29 (dualSIM, 4GB RAM, 32/64 GB ROM)

VTR-L29C432B123
Táto aktualizácia optimalizuje výkon Fotoaparátu a stabilitu systému.
[Optimalizácie]
Optimalizuje výkon Fotoaparátu na snímanie vo vyššej kvalite.
Zlepšuje stabilitu systému na jeho hladšie fungovanie.
Optimalizuje citlivosť dotykovej obrazovky. Integruje bezpečnostné opravy na zlepšenie bezpečnosti systému.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže osobné dáta, no odporúčame pred ňou vykonať zálohu všetkých dôležitých údajov.
2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minút.
3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v81749/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v81749/f1/full/VTR-L29_hw_eu/update_full_VTR-L29_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v81749/f1/full/public/update_data_full_public.zip

VTR-L29C432B130
Táto aktualizácia optimalizuje výkon Fotoaparátu a stabilitu systému.
[Optimalizácie]
Optimalizuje výkon Fotoaparátu na snímanie vo vyššej kvalite.
Zlepšuje stabilitu systému na jeho hladšie fungovanie.
Optimalizuje citlivosť dotykovej obrazovky.
Integruje bezpečnostné opravy na zlepšenie bezpečnosti systému.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže osobné dáta, no odporúčame pred ňou vykonať zálohu všetkých dôležitých údajov.
2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minút.
3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v83983/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v83983/f1/full/VTR-L29_hw_eu/update_full_VTR-L29_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v83983/f1/full/public/update_data_full_public.zip

VTR-L29C432B151
Táto aktualizácia optimalizuje výkon Fotoaparátu a stabilitu systému
[Optimalizácie]
Optimalizuje výkon Fotoaparátu na snímanie vo vyššej kvalite.
Zlepšuje stabilitu systému na jeho hladšie fungovanie.
Optimalizuje citlivosť dotykovej obrazovky.
Integruje bezpečnostné opravy na zlepšenie bezpečnosti systému.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže osobné dáta, no odporúčame pred ňou vykonať zálohu všetkých dôležitých údajov.
2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minút.
3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v87046/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v87046/f1/full/VTR-L29_hw_eu/update_full_VTR-L29_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v87046/f1/full/public/update_data_full_public.zip

VTR-L29C432B162
Táto aktualizácia optimalizuje spotrebu energie a vylepšuje zabezpečenie systému pomocou opráv zabezpečenia Google.
[Novinky]
Prináša výzvu s tlačidlom príručky navigácie. Prináša funkciu VoLTE. Kontaktujte prosím svojho operátora na zistenie dostupnosti služby. Prináša funkciu VoWiFi. Kontaktujte prosím svojho operátora na zistenie dostupnosti služby.
[Optimalizácie]
Optimalizuje spotrebu energie pre dlhšie používanie. Integruje bezpečnostné opravy Google na zlepšenie bezpečnosti systému.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné údaje, ale pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých údajov.
2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minút.
3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v91112/f2/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v91112/f2/full/VTR-L29_hw_eu/update_full_VTR-L29_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v91112/f2/full/public/update_data_full_public.zip

VTR-L29C432B164
Táto aktualizácia optimalizuje spotrebu energie a vylepšuje zabezpečenie systému pomocou opráv zabezpečenia Google.
[Novinky]
Prináša výzvu s tlačidlom príručky navigácie. Prináša funkciu VoLTE. Kontaktujte prosím svojho operátora na zistenie dostupnosti služby. Prináša funkciu VoWiFi. Kontaktujte prosím svojho operátora na zistenie dostupnosti služby.
[Optimalizácie]
Optimalizuje spotrebu energie pre dlhšie používanie. Integruje bezpečnostné opravy Google na zlepšenie bezpečnosti systému.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže osobné dáta, no odporúčame pred ňou vykonať zálohu všetkých dôležitých údajov.
2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minút.
3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v92067/f2/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v92067/f2/full/VTR-L29_hw_eu/update_full_VTR-L29_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1473/g104/v92067/f2/full/public/update_data_full_public.zip

VTR-L09C432B179
Táto aktualizácia vylepšuje zabezpečenie systému pomocou opráv zabezpečenia Google.
[Optimalizácie]
Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené pomocou opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
2. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1901/g1604/v101837/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1901/g1604/v101837/f1/full/VTR-L09_hw_eu/update_full_VTR-L09_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1901/g1604/v101837/f1/full/public/update_data_full_public.zip

VTR-L29C432B180
Táto aktualizácia vylepšuje zabezpečenie systému pomocou opráv zabezpečenia Google.
[Optimalizácie]
Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené pomocou opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
2. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1901/g1604/v105736/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1901/g1604/v105736/f1/full/VTR-L29_hw_eu/update_full_VTR-L29_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1901/g1604/v105736/f1/full/public/update_data_full_public.zipPostup inštalácie FW do telefónu:

1. Odblokujte bootloader telefónu (po inštalácii FW sa opäť zablokuje), z návodu použite iba body 1 a 2:
http://www.huafan.cz/discussion/2898/navod-odblokovanie-bootloaderu-a-root-huawei-p10
Odblokovaním bootloaderu prídete o všetky dáta v internej pamäti, tak si vopred urobte zálohu všetkého potrebného.
2. Stiahnite si všetky 3 súbory Full OTA FW pre váš model - update.zip, update_full_VTR-Lx9_hw_eu.zip a update_data_full_public.zip
3. Stiahnite si program HWOTA a rozbaľte ho v PC:
https://uloz.to/!MBuSM0jkrU9F/hwota-zip
4. Premenujte stiahnuté súbory nasledovne:
update.zip -> bez premenovania
update_data_full_public.zip -> update_data_public.zip
update_full_VTR-Lx9_hw_eu.zip -> update_all_hw.zip
5. Premenované súbory skopírujte do adresára update v programe HWOTA ak chcete FW inštalovať z PC, alebo vytvorte na SD karte v telefóne adresár HWOTA a skopírujte súbory FW do neho, ak chcete FW inštalovať z telefónu.
6. Pripojte telefón k PC pomocou kábla, vypnite ho, stlačte tlačidlo hlasitosti dole a vypínacie tlačidlo súčasne. Telefón sa naštartuje v režime Fastboot.
7. V programe HWOTA spustite súbor internal_update.bat, ak inštalujete z PC, alebo súbor sdcard_update.bat, ak inštalujete z SD karty v telefóne. Potom sa už iba riaďte pokynmi na obrazovke programu, až kým sa FW nenainštaluje.

image
8. Pri inštalácii z PC je potrebné počítať s dlhším časovým úsekom na inštaláciu, nakoľko program HWOTA v bode E. musí všetky tri súbory prekopírovať do telefónu (cca. 3GB dát), takže buďte trpezliví, nevypínajte telefón a čakajte.
E. Please wait for upload files and don't press any key.

Copy update.zip file, please be patient and wait....
3987 KB/s (2142480807 bytes in 524.751s)

Copy update_data_public.zip file, please be patient and wait....
4091 KB/s (141890300 bytes in 33.864s)

Copy update_all_hw.zip file, please be patient and wait....

System update should start automatically. If system is bootloop, use "Vol+" and "Power" key to enter recovery and select both "Wipe cache partition" and "Wipe data/factory reset".

Press any key to continue . . .

Za návod na inštaláciu ďakujem členovi fóra misanekx a pomoc pri testovaní užívateľovi Adamek2017.
«13456722

Komentáře

 • @hanni, jak jsi dal na ulozto ten soubor HWOTA tak je ten co jsem uploadoval já? Byl již předělaný pro P10. Ten co je třeba na XDA není předělaný a nelze pouzit
  Poděkovat autorovi 0
 • Jen pozor, že odemknutí BL vám vymaže data z telefonu.
  Poděkovat autorovi 0
 • upraveno 8. May 2017
  Nevím zda @hanni použil na ulozto upravený flashovaci program. Prosim pro P10 si raději stáhněte tento: https://ulozto.cz/!2fM8MMKbQIUE/rucni-update-fw-huawei-p10-7z
  Protože pokud použijete neupravený HWOTA původem z XDA tak si vaše P10 zablokujete a telefon nenabootuje. Ma v sobě recovery pro MATE 9. Sice to lze opravit, ale bylo by to zbytečné.
  Poděkovat autorovi 0
 • hannihanni  
  upraveno 8. May 2017
  misanekx: Kľuuud, je to samozrejme tvoj súbor, len som ho zabalil priamo ako HWOTA a do ZIPu, ako to mám v návodoch zvykom. Je mi úplne jasné, že si ho upravil priamo pre P10.

  Jozef: V návode na odblokovanie bootloaderu na to upozorňujem hneď v úvode návodu.
  Poděkovat autorovi 0
 • Vím, ale přesto upozorňuji extra :)
  Poděkovat autorovi 0
 • @hanni Ok, děkuji. Jen jsem se lekl ať tu hned zítra někdo nenadava, že si telefon zablokoval :smiley:
  Poděkovat autorovi 0
 • upraveno 8. May 2017
  Mám dotaz, poté co toto udělám, tak samozřejmě si zde musím dát znovu aplikace atp, je to jakoby čistá instalace a ve výsledku budu mít aktuální firmware v továrním nastavení? Budu stále dostávat aktualizace přímo od výrobce? Nebo když toto udělám, tak už automaticky další nový dostupný firmware budu muset dělat touto "složitější" cestou? Když to vše udělám v pořádku, nemůže se stát nic špatného s mým novým telefonem? Stále se budu mít věci jakoby předinstslované výrobcem? (HiCare atp) Předem děkuji za odpovědi na všechny mé otázky :)
  Poděkovat autorovi 0
 • Vše bude kompletně jako z výroby. Takže OTA aktualizace budou samozřejmě chodit normálně dal a aplikace, které jsou předinstalované výrobcem v telefonu budou taky. Jen bude holt telefon ve stavu jako by jsi ho poprvé vybalil z krabice :smiley: Jelikož Huawei aktualizace až tak moc rychle normální cestou nevypouští tak já osobně půjdu i do další aktualizace opět touto "složitější" cestou. Samozřejmě můžeš využít i jinou možnost a tou je placený FunkyHuawei. Tam není potřeba nic odemykat a mazat. Jen to vychází trochu draho. Jedna aktualizace cca 190kc
  Poděkovat autorovi 0
 • HughHugh  
  upraveno 9. May 2017
  Díky moc za návod
  Poděkovat autorovi 0
 • upraveno 9. May 2017
  Tak to není takový problém, když bude ve stavu jako bych ho vybalil z krabice, aplikace a aktualizace aplikací tam hold zase dám, misanek myslíš že bys mě pro jistotu mohl "asistovat" přes Skype, nebo TS dnes, když to budu dělat prosím? :) btw. Zaznamenals nějaké změny oproti B123?
  Poděkovat autorovi 0
 • @Adamek2017 Dnes jsem v práci, takže případně asi až nějak večer, každopádně není moc jak navádět, základ je odemknout bootloaderu - je potřeba kód přímo od Huawei. (Postup psal @hanni) A ten druhý program navádí zcela sám. Je tam doslova popsáno co má člověk zrovna dělat. Jo a Skype nepouzivam, ale myslim, že stačí napsat tady do fóra a bude tu víc lidí co případně poradi.
  Poděkovat autorovi 0
 • A když si odemknu. Bootloader atp a dám tam aktuální firmware, moje záruku telefonu stále platí nebo ne? Nezpomalí se mě telefon nebo něco? :neutral:
  Poděkovat autorovi 0
 • upraveno 9. May 2017
  Telefon se naopak zrychlí. A bootloader se po naflashovani opět uzamkne. Samozřejmě jak zde bylo zmíněno hned na začátku tak každý dělá vše na vlastní zodpovědnost. Jediný oficiální update firmware je přes OTA, nebo HiSuite. Ale kdo má čekat treba půl roku, že? :smiley:
  Poděkovat autorovi 0
 • To je fakt :smiley: ale jak na internetu popisují to instalování toho B130 tak tam uvádějí že soubory jsou z oficiálních stránek Huawei právě :smile: chci se zeptat skama jsou zde uvedené soubory potřebné pro aktualizaci na B130? :smile:
  Poděkovat autorovi 0
 • Jsou samozřejmě z Huawei, ale ruční aktualizace prostě sám Huawei od lonskeho vydání MATE 9 zablokoval. Nevím co je k tomu vedlo.
  Poděkovat autorovi 0
 • hannihanni  
  upraveno 9. May 2017
  Adamek2017: Všetky súbory FW sú oficiálne od Huawei. Postup inštalácie je cez recovery, rovnako ako keď sa vám inštaluje OTA aktualizácia. Všetok ten "cirkus" okolo toho (odomknutie bootloaderu, špeciálny program) slúži iba na obídenie ochrany proti ručnej aktualizácii, ktorú Huawei aplikuje u nových FW.

  misanekx: Čo ich k tomu viedlo? No treba predsa nechať zarobiť šikovným podnikavcom a zamestnať programátorov, aby sa nenudili a vytvárali obchádzanie ochrán. Cez dload to bolo až príliš jednoduché. Prečo robiť niečo jednoducho, keď to môžeme skomplikovať? Tak to bohužiaľ chodí dnes úplne všade.. :smile:
  Poděkovat autorovi 1
 • @hanni A proto se stále držím moji teorie, že FunkyHuawei je projekt samotného Huawei. Proč nevydelat na spoustě lidí ještě dost peněz bokem :wink:
  Poděkovat autorovi 1
 • Je spodivem,že i přesto lze sehnat orig.FW pro upgrade....
  Poděkovat autorovi 0
 • misanekx napsal(a):

  @hanni A proto se stále držím moji teorie, že FunkyHuawei je projekt samotného Huawei. Proč nevydelat na spoustě lidí ještě dost peněz bokem :wink:

  Pardon, ale spojovat Huawei s projektem, kde lidé posílají pár USD přes PayPal, to fakt ne...

  Poděkovat autorovi 0
 • @Jozef_HuaFan Já to nemyslel špatně, ale opravdu je škoda, že OTA aktualizace mají hlavne u nás hodně velké zpoždění i na telefony z volného prodeje.
  Poděkovat autorovi 3
Abyste mohli vložit komentář, musíte se nejdříve přihlásit nebo zaregistrovat.