[ROM] Firmware pre Mate 9 a postup inštalácie do telefónu

hannihanni  
upraveno 8. November 2017 v Huawei Mate 9
Tu nájdete všetky dostupné full OTA pre telefóny Mate 9 predávajúce sa v CZ/SK. Upozorňujem, že tieto FW sú určené výhradne pre telefón Mate 9, inštalácia do iného modelu môže spôsobiť znefunkčnenie prístroja. Neinštalujte do telefónu FW inej customizácie (Cxxx) ako je tá vaša. Po inštalácii FW inej customizácie sa vám v telefóne zmení customizácia na C900 a nebudete už ďalej dostávať na telefón OTA aktualizácie.

Firmware inštalujete na vlastné riziko!!!

Firmware C432 (CZ/SK voľný predaj)

Model MHA-L09 (single SIM, 4GB RAM, 64 GB ROM)
Model MHA-L29 (dualSIM, 4GB RAM, 64 GB ROM)

MHA-L09C432B126 │MHA-L29C432B126
Táto aktualizácia pridá 6x priblíženie pre jasnejšie fotografie na veľkú vzdialenosť, optimalizuje zobrazenie oznámení na paneli oznámení a zlepšuje výkonnosť a stabilitu systému. 
[Čo je nové]
Pridané 6x priblíženie, ktoré umožňuje snímanie jasnejších záberov z veľkej vzdialenosti.
Pridané oznámenia na stavovej lište, keď je potrebné overenie pre verejnú sieť Wi-Fi.
[Optimalizácie]
Optimalizované zobrazenie na stavovej lište, ktoré teraz zrozumiteľnejšie zobrazuje oznámenia.
Odstránené nepotrebné upozornenia. Integrované najnovšie parametre nosiča na lepšiu prácu so sieťou.
Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené pomocou opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minútu.
3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb pre zákazníkov spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
MHA-L09C432B126
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v68173/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v68173/f1/full/hw/eu/update_full_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v68173/f1/full/public/update_data_full_public.zip
MHA-L29C432B126
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v68165/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v68165/f1/full/hw/eu/update_full_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v68165/f1/full/public/update_data_full_public.zip

MHA-L09C432B138 │MHA-L29C432B138
Táto aktualizácia znižuje spotrebu energie a rieši problém s dotykovou citlivosťou pri niektorých hrách. 
[Optimalizácie]
Znížená spotreba energie na dlhšie používanie.
Zlepšilo sa ovládanie prehrávačov hudby od tretích strán na zamknutej obrazovke.
Bolo zvýšené zabezpečenie zariadenia pomocou balíka opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
[Opravy]
Opravili sme problém so slabou dotykovou citlivosťou a spomalením zariadenia pri hraní niektorých hier, vďaka čomu budete mať lepší herný zážitok.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minút.
3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
MHA-L09C432B138
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v71197/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v71197/f1/full/hw/eu/update_full_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v71197/f1/full/public/update_data_full_public.zip
MHA-L29C432B138
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v71033/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v71033/f1/full/hw/eu/update_full_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v71033/f1/full/public/update_data_full_public.zip

MHA-L09C432B156 │MHA-L29C432B156
Táto aktualizácia pridáva možnosť 10x priblíženia a optimalizuje zobrazenie zásuviek na domovskej obrazovke. 
[Novinky]
Pridali sme možnosť 10x priblíženia, ktorá vám umožňuje zhotovovať jasnejšie fotografie zdiaľky.
[Optimalizácie]
Optimalizovali sme zobrazenie zásuviek na domovskej obrazovke pre lepší zážitok.
Znížili sme zaťaženie CPU pri niektorých kľúčových procesoch na dosiahnutie lepšej výkonnosti systému.
Bolo zvýšené zabezpečenie zariadenia pomocou balíka opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
[Poznámky k aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minút.
3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
MHA-L09C432B156
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v75969/f2/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v75969/f2/full/hw/eu/update_full_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v75969/f2/full/public/update_data_full_public.zip
MHA-L29C432B156
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v75974/f2/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v75974/f2/full/hw/eu/update_full_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v75974/f2/full/public/update_data_full_public.zip

MHA-L09C432B176 │MHA-L29C432B176
Táto aktualizácia pridá 6x priblíženie pre jasnejšie fotografie na veľkú vzdialenosť, optimalizuje zobrazenie oznámení na paneli oznámení a zlepšuje výkonnosť a stabilitu systému. 
[Čo je nové]
Pridané 6x priblíženie, ktoré umožňuje snímanie jasnejších záberov z veľkej vzdialenosti.
Pridané oznámenia na stavovej lište, keď je potrebné overenie pre verejnú sieť Wi-Fi.
[Optimalizácie]
Optimalizované zobrazenie na stavovej lište, ktoré teraz zrozumiteľnejšie zobrazuje oznámenia.
Odstránené nepotrebné upozornenia. Integrované najnovšie parametre nosiča na lepšiu prácu so sieťou.
Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené pomocou opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minútu.
3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb pre zákazníkov spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
MHA-L09C432B176
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v78632/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v78632/f1/full/hw/eu/update_full_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v78632/f1/full/public/update_data_full_public.zip
MHA-L29C432B176
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v78654/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v78654/f1/full/hw/eu/update_full_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v78654/f1/full/public/update_data_full_public.zip

MHA-L09C432B180 │MHA-L29C432B180
Táto aktualizácia pridá 6x priblíženie pre jasnejšie fotografie na veľkú vzdialenosť, optimalizuje zobrazenie oznámení na paneli oznámení a zlepšuje výkonnosť a stabilitu systému. 
[Čo je nové]
Pridané 6x priblíženie, ktoré umožňuje snímanie jasnejších záberov z veľkej vzdialenosti.
Pridané oznámenia na stavovej lište, keď je potrebné overenie pre verejnú sieť Wi-Fi.
[Optimalizácie]
Optimalizované zobrazenie na stavovej lište, ktoré teraz zrozumiteľnejšie zobrazuje oznámenia.
Odstránené nepotrebné upozornenia. Integrované najnovšie parametre nosiča na lepšiu prácu so sieťou.
Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené pomocou opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minútu.
3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb pre zákazníkov spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
MHA-L09C432B180
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v79816/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v79816/f1/full/hw/eu/update_full_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v79816/f1/full/public/update_data_full_public.zip
MHA-L29C432B180
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v79822/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v79822/f1/full/hw/eu/update_full_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v79822/f1/full/public/update_data_full_public.zip

MHA-L09C432B181 │MHA-L29C432B181
Táto aktualizácia pridá 6x priblíženie pre jasnejšie fotografie na veľkú vzdialenosť, optimalizuje zobrazenie oznámení na paneli oznámení a zlepšuje výkonnosť a stabilitu systému. 
[Čo je nové]
Pridané 6x priblíženie, ktoré umožňuje snímanie jasnejších záberov z veľkej vzdialenosti.
Pridané oznámenia na stavovej lište, keď je potrebné overenie pre verejnú sieť Wi-Fi.
[Optimalizácie]
Optimalizované zobrazenie na stavovej lište, ktoré teraz zrozumiteľnejšie zobrazuje oznámenia.
Odstránené nepotrebné upozornenia. Integrované najnovšie parametre nosiča na lepšiu prácu so sieťou.
Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené pomocou opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minútu.
3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb pre zákazníkov spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
MHA-L09C432B181
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v80481/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v80481/f1/full/hw/eu/update_full_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v80481/f1/full/public/update_data_full_public.zip
MHA-L29C432B181
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v80544/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v80544/f1/full/hw/eu/update_full_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v80544/f1/full/public/update_data_full_public.zip

MHA-L09C432B182 │MHA-L29C432B182
Táto aktualizácia pridá 6x priblíženie pre jasnejšie fotografie na veľkú vzdialenosť, optimalizuje zobrazenie oznámení na paneli oznámení a zlepšuje výkonnosť a stabilitu systému. 
[Čo je nové]
Pridané 6x priblíženie, ktoré umožňuje snímanie jasnejších záberov z veľkej vzdialenosti.
Pridané oznámenia na stavovej lište, keď je potrebné overenie pre verejnú sieť Wi-Fi.
[Optimalizácie]
Optimalizované zobrazenie na stavovej lište, ktoré teraz zrozumiteľnejšie zobrazuje oznámenia.
Odstránené nepotrebné upozornenia. Integrované najnovšie parametre nosiča na lepšiu prácu so sieťou.
Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené pomocou opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minútu.
3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb pre zákazníkov spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
MHA-L09C432B182
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v84355/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v84355/f1/full/hw/eu/update_full_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v84355/f1/full/public/update_data_full_public.zip
MHA-L29C432B182
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v84439/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v84439/f1/full/hw/eu/update_full_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v84439/f1/full/public/update_data_full_public.zip

MHA-L09C432B184 │MHA-L29C432B185
Táto aktualizácia pridá 6x priblíženie pre jasnejšie fotografie na veľkú vzdialenosť, optimalizuje zobrazenie oznámení na paneli oznámení a zlepšuje výkonnosť a stabilitu systému. 
[Čo je nové]
Pridané 6x priblíženie, ktoré umožňuje snímanie jasnejších záberov z veľkej vzdialenosti.
Pridané oznámenia na stavovej lište, keď je potrebné overenie pre verejnú sieť Wi-Fi.
[Optimalizácie]
Optimalizované zobrazenie na stavovej lište, ktoré teraz zrozumiteľnejšie zobrazuje oznámenia.
Odstránené nepotrebné upozornenia. Integrované najnovšie parametre nosiča na lepšiu prácu so sieťou.
Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené pomocou opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minútu.
3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb pre zákazníkov spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
MHA-L09C432B184
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v87627/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v87627/f1/full/hw/eu/update_full_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v87627/f1/full/public/update_data_full_public.zip
MHA-L29C432B185
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v87782/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v87782/f1/full/hw/eu/update_full_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v87782/f1/full/public/update_data_full_public.zip

MHA-L09C432B186 │MHA-L29C432B186
Táto aktualizácia pridá 6x priblíženie pre jasnejšie fotografie na veľkú vzdialenosť, optimalizuje zobrazenie oznámení na paneli oznámení a zlepšuje výkonnosť a stabilitu systému. 
[Čo je nové]
Pridané 6x priblíženie, ktoré umožňuje snímanie jasnejších záberov z veľkej vzdialenosti.
Pridané oznámenia na stavovej lište, keď je potrebné overenie pre verejnú sieť Wi-Fi.
[Optimalizácie]
Optimalizované zobrazenie na stavovej lište, ktoré teraz zrozumiteľnejšie zobrazuje oznámenia.
Odstránené nepotrebné upozornenia. Integrované najnovšie parametre nosiča na lepšiu prácu so sieťou.
Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené pomocou opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minút.
3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb pre zákazníkov spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
MHA-L09C432B186
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v89039/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v89039/f1/full/hw/eu/update_full_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v89039/f1/full/public/update_data_full_public.zip
MHA-L29C432B186
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v88355/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v88355/f1/full/hw/eu/update_full_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v88355/f1/full/public/update_data_full_public.zip

MHA-L09C432B190 │MHA-L29C432B190
Táto aktualizácia optimalizuje výkon systému a rieši problém s prehrievaním vášho zariadenia v určitých situáciách.
[Optimalizácie]
Rieši problém s prehrievaním vášho zariadenia v určitých situáciách.
Zlepšuje výkon a stabilitu systému.
Nastavuje Správcu telefónu na automatickú aktualizáciu knižnice vírusov.
Optimalizuje vaše skúsenosti so sprievodcom spúšťaním.
Optimalizuje kompatibilitu so správami Google.
Optimalizuje zobrazenie niektorých prvkov používateľského rozhrania.
Integruje bezpečnostné opravy na zlepšenie bezpečnosti systému.
[Opravy]
Rieši problém s prihlásením sa do GMX v e-maile.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minút.
3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
MHA-L09C432B190
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v89786/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v89786/f1/full/MHA-L09_hw_eu/update_full_MHA-L09_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v89786/f1/full/public/update_data_full_public.zip
MHA-L29C432B190
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v89804/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v89804/f1/full/MHA-L29_hw_eu/update_full_MHA-L29_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v89804/f1/full/public/update_data_full_public.zip

MHA-L09C432B193 │MHA-L29C432B193
Táto aktualizácia prináša Obľúbené momenty v Galérii a Pohyblivú snímku vo Fotoaparáte.
[Novinky]
Prináša pohyblivú snímku, umožňujúcu vám snímať dynamické fotky v štandardnom režime.
Prináša funkciu pre zhrnutie vašich momentov v albumu a videu v Galérii.
[Optimalizácie]"
Integruje bezpečnostné opravy na zlepšenie bezpečnosti systému.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minút.
3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
MHA-L09C432B193
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v92276/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v92276/f1/full/MHA-L09_hw_eu/update_full_MHA-L09_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v92276/f1/full/public/update_data_full_public.zip
MHA-L29C432B193
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v92387/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v92387/f1/full/MHA-L29_hw_eu/update_full_MHA-L29_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v92387/f1/full/public/update_data_full_public.zip

MHA-L09C432B194 │MHA-L29C432B194
Táto aktualizácia prináša Obľúbené momenty v Galérii a Pohyblivú snímku vo Fotoaparáte.
[Novinky]
Prináša pohyblivú snímku, umožňujúcu vám snímať dynamické fotky v štandardnom režime.
Prináša funkciu pre zhrnutie vašich momentov v albumu a videu v Galérii.
[Optimalizácie]"
Integruje bezpečnostné opravy na zlepšenie bezpečnosti systému.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minút.
3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
MHA-L09C432B194
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v93461/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v93461/f1/full/MHA-L09_hw_eu/update_full_MHA-L09_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v93461/f1/full/public/update_data_full_public.zip
MHA-L29C432B194
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v93424/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v93424/f1/full/MHA-L29_hw_eu/update_full_MHA-L29_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1366/g104/v93424/f1/full/public/update_data_full_public.zip

MHA-L29C432B197
Táto aktualizácia vylepšuje zabezpečenie systému pomocou opráv zabezpečenia Google.
[Optimalizácie]"
Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené pomocou opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
2. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc./code>
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1760/g1750/v99211/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1760/g1750/v99211/f1/full/MHA-L29_hw_eu/update_full_MHA-L29_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1760/g1750/v99211/f1/full/public/update_data_full_public.zip

MHA-L29C432B198
Táto aktualizácia vylepšuje zabezpečenie systému pomocou opráv zabezpečenia Google.
[Optimalizácie]"
Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené pomocou opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
2. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc./code>
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1760/g1750/v101984/f1/full/update.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1760/g1750/v101984/f1/full/MHA-L29_hw_eu/update_full_MHA-L29_hw_eu.zip
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1760/g1750/v101984/f1/full/public/update_data_full_public.zip


Postup inštalácie FW do telefónu:

!!! Podmienkou je mať odblokovaný bootloader a povolené USB ladenie v nastaveniach pre vývojárov !!!

http://www.huafan.cz/discussion/1914/navod-odblokovanie-bootloaderu-a-root-huawei-mate-9/p1

1. Stiahnite si všetky 3 súbory Full OTA FW pre váš model
2. Stiahnite si program HWOTA a rozbaľte ho v PC:
https://uloz.to/!lgFxrymmaxHA/hwota-mate9-zip
3. Premenujte stiahnuté súbory nasledovne:
update.zip -> bez premenovania
update_data_full_public.zip -> update_data_public.zip
update_full_hw_eu.zip -> update_all_hw.zip
4. Premenované súbory skopírujte do adresára update v programe HWOTA ak chcete FW inštalovať z PC, alebo vytvorte na SD karte v telefóne adresár HWOTA a skopírujte súbory FW do neho, ak chcete FW inštalovať z telefónu.
5. Pripojte telefón k PC pomocou kábla, vypnite ho, stlačte tlačidlo hlasitosti dole a vypínacie tlačidlo súčasne. Telefón sa naštartuje v režime Fastboot.
6. V programe HWOTA spustite súbor update.bat a stlačte tlačidlo na klávesnici PC. Do telefónu sa vám nainštaluje upravená TWRP recovery .
image
7. Odpojte USB kábel od PC, vypnite telefón a zapnite ho stlačením tlačidla hlasitosti hore a vypínacieho tlačidla súčasne. Telefón naštartuje do TWRP recovery. Znovu zapojte do telefónu kábel a stlačte tlačidlo na klávesnici PC.
8. Ak ste umiestnili súbory FW do adresára HWOTA na SD kartu, zadajte voľbu type 1, ak do adresára update v programe HWOTA, zadajte voľbu type 2. Stlačte Enter.
9. Na otázku o type aktualizácie opäť zadajte voľbu type 1 a stlačte ENTER. FW sa začne inštalovať.
10. Pri inštalácii z PC je potrebné počítať s dlhším časovým úsekom na inštaláciu, nakoľko program HWOTA musí všetky tri súbory prekopírovať do telefónu (cca. 3GB dát), takže buďte trpezliví, nevypínajte telefón a čakajte.
«13

Komentáře

Abyste mohli vložit komentář, musíte se nejdříve přihlásit nebo zaregistrovat.